Nyhende

Velkomen 2021

For Bakketunet har det trass alt vore ein god sommar. Vi har fått eit meir nasjonalt publikum, og fleire gjestar på dagar der tunet er

Les mer »